Rebel kartica ugodnosti

Pogoji za pridobitev kartice ugodnosti

  • Imetnik Rebel kartice ugodnosti lahko postane ob enkratnem nakupu nad 50€ oziroma z akcijami pospeševanja pridobivanja  imetnikov kartice.
  • Izdajatelj se obvezuje,da bo pridobljene osebne podatke uporabljal v skladu z določili Zakona o varstvu podatkov, kar imetnik dovoljuje s podpisom pristopne izjave.
  • Rebel kartica ugodnosti je trajna. Vsak redni nakup s kartico se vnese v računalniški sistem in vsakokrat se obračuna popust v višini 7%, ne glede na vrednost nakupa. Popusti se ne seštevajo.
  • Ob plačilu nakupljenega blaga je treba pred plačilom na blagajni predložiti kartico ugodnosti. Poznejši vpis nakupa ni mogoč.
  • Kartica ugodnosti ne velja za znižano blago in izdelke v akciji.
  • Kartica ugodnosti lahko nudi tudi posebne ugodnosti oz. akcije, ki so namenjene izključno imetnikom kartice. Izdajatelj bo imetnike kartice obveščal preko elektronskih ali SMS sporočil, po navadni pošti in na prodajnih mestih.
  • Imetnik kartice ugodnosti bo izdajatelju ob morebitni spremembi podatkov posredoval spremenjene podatke, ki so pomembni za poslovanje s kartico (naslov, telefonska številka,…).
  • Izgubo ali krajo kartice ugodnosti prijavite neposredno na sedež podjetja Rebel d.o.o., Staneta Rozmana 16, 9000 Murska Sobota, telefon 02 535 19 30 in izdajatelj vam bo najpozneje v 15 dneh po prejemu prijave, poslal novo.
  • Izdajatelj kartice ugodnosti si pridržuje pravico spreminjanja bonitetnih pravil. Vse spremembe bodo javno objavljene na prodajnih mestih in na internetnih straneh www.rebel.si. Če imetnik uporablja kartico tudi po objavljenih spremembah velja, da se z njimi strinja.